Menu
Početna » O bolestima

Savremene bolesti i lečenje prirodnim lekovima

Prirodni lekovi su od davnina korišćeni, a danas se nazivaju biljnim lekovima (ako su lekovite komponente naučno potvrđene i klinički ispitane) ili tradicionalnim lekovima (ako se tradicionalno primenjuju u lečenju, te su provereno bezbedni za upotrebu, ali još nisu naučno ispitivani). Biljni lekovi su, za razliku od tradicionalnih, i naučno analizirani, određene su lekovite supstance i kliničkim studijama potvrđena efikasnost u terapiji određenih bolesti ili stanja, određene su im terapijske doze i precizno ustanovljena upotreba. Ni upotreba prirodnih proizvoda, kao ni hemijskih lekova, ne treba da bude isključiva, već različite vrste terapija treba međusobno da budu komplementarne, tj. da se dopunjuju u cilju postizanja i održavanja što boljeg zdravlja.

Antioksidansi -borci protiv slobodnih radikala

Antioksidansi imaju neverovatnu sposobnost da popravljaju pokidane molekulske veze. Naime, kada neki molekul ostane bez elektrona, ostaje jedan nespareni elektron. [...]

July 22nd, 2015|Categories: Ostalo|Comments Off on Antioksidansi -borci protiv slobodnih radikala
Load More Posts
NEWSLETTER

PRIJAVITE SE

za dopisne novosti o zdravlju

NEWSLETTER